3.2.2022: Informace o poskytnuté dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR

V průběhu roku 2020 a 2021 bylo realizováno rozšíření vyúkových prvků na školní zahradě. Prvky (např. pozorovatelna, info panely hmyz, biotop rybník a les, čmelín a další prvky) byly pořízeny v rámci projektu Školní zahrada MŠ U kočiček, z.s. - rozšíření výukových prvků a byly spolufinancovány ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

7.10.2021: Informace o zapojení do projektu MŠMT Šablony III

V průběhu roku 2021 požádala naše školka o podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3, název projektu: Podpora rozvojových aktivit a personální podpora pro MŠ U kočiček III. Žádosti bylo vyhověno. Realizace projektu bude probíhat od 1.9.2021 do 30.6.2023.

22.11.2019: Informace o poskytnuté dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR

V průběhu roku 2019 byla dokončena realizace herních prvků na školní zahradě, které byly pořízeny v rámci projektu Dětské hřiště při MŠ "U kočiček" a byly spolufinancovány ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.