Soukromá Mateřská škola
U kočiček, z.s. Přítkov

Škola zapsaná v rejstříku škol

Zaměření: 

Školní vzdělávací program s prvky
vzdělávací koncepce 

Začít spolu

orientovaný na vzdělávání dětí ve vztahu
k životním kompetencím, zdravému
životnímu stylu,
vztahu k přírodě a její ochraně. 
S podporou sociálního a emočního rozvoje
dětí, vedených k samostatnému rozhodování.

Nabízíme:

Nově vybudované prostředí pro vzdělávání dětí v blízkosti lesa, venkovní terasu a rozlehlou zahradu využitelnou k pohybu a celodenním aktivitám dětí.

Možnost pěstování rostlin, ovoce a zeleniny - záhony, sad, skleník, bylinková spirála. Minifarmu s domácími zvířaty. Herní prvky a multifunkční hřiště vhodné k pohybovým aktivitám.

Třídy, hygienické zařízení a ostatní prostory mateřské školy vyhovují podmínkám předpisů hygienických norem a uspořádání vyhovuje nejrůznějším individuálním i skupinovým činnostem dětí. Nábytek ve třídách i jídelně je ergonomicky uspořádán mladším a starším dětem.

Měsíční projekty zaměřené na témata ochrany životního prostředí, poznávání přírody jako hodnoty důležité pro život.

Tvořivé dílny a soutěže dětí s rodiči.

Schůzky a přednášky k důležitým tématům týkajícím se výchovy a vzdělávání dětí, poradenská zařízení, výživový poradce.

Výlety, akce.

Spolupráce se středisky ekologické výchovy, využití nabídky programů zaměřených na environmentální vzdělávání – např. výukové středisko Lesná v Krušných horách, Podkrušnohorský Zoopark Chomutov, Fakulta životního prostředí UJEP, ZOO Ústí n. L., ZOO Děčín, Lesy ČR, Český svaz včelařů, Český rybářský svaz, myslivecké spolky, výtvarné soutěže s ekologickými tématy aj.

Další aktivity:

  • * Předškolní příprava
  • * Výuka anglického jazyka
  • * Možnost odpoledních aktivit
  • * Projekty
  • * Výlety
  • * Logopedická prevence
  • * Oční vyšetření dětí
  • * Kurzy plavání