Rámcový rozvrh dne

Režim dne lze pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Rozvrh doby činností:

7:00 - 9:20 h

hravé a pohybové aktivity dle volby dětí, individuální práce s dětmi, herní, řízené činnosti dětí - skupinové/průběžné, ranní cvičení hygiena a přesnídávka dětí - prostory umožňují dobu jídla přizpůsobit potřebám dětí

9:20 - 11:20 h

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:20 - 12:00 h

oběd, hygiena

12:00 - 14:00 h

spánek - odpočinek

12:00 - 14:00 h

starší a nespavé děti - volnoherní činnosti a činnosti zaměřené na předškolní přípravu

14:00 - 14:30 h

hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:30 h

samostatné a řízené činnosti a aktivity dětí, starší děti činnosti rozvíjející